Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2018-05-04 09:05:50 publikacja: Ogłoszenie naboru
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-12-03 22:17:49 publikacja: Statut SP 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja stopki publikacji

  2017-12-03 22:17:21 publikacja: Statut SP 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-10-31 14:59:26 publikacja: Ogłoszenie naboru
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2017-10-31 14:47:23 publikacja: Oferta pracy
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:52:28 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Modyfikacja stopki publikacji

  2016-10-11 13:52:18 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Dodanie załącznika

  2016-10-11 13:51:44 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Usunięcie załącznika

  2016-10-11 13:50:31 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Modyfikacja treści publikacji

  2016-10-11 13:50:06 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Dodanie załącznika

  2016-10-11 13:49:31 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Usunięcie załącznika

  2016-10-11 13:48:24 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Dodanie załącznika

  2016-10-11 13:43:29 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Dodanie publikacji

  2016-10-11 13:40:52 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Dodanie publikacji

  2016-10-11 13:21:22 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1 / 2016/2017
  kategoria: 2016/2017
  Dodanie publikacji

  2016-10-11 13:18:22 kategoria:2016/2017 Dodanie kategorii

  2016-10-11 13:17:15 kategoria:2016 Modyfikacja kategorii

  2016-10-11 13:12:41 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1 / 2016/2017
  kategoria: Dane administracyjne
  Modyfikacja treści publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra