Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 4/ 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-10-11 13:10:16 kategoria:2016 Modyfikacja kategorii

  2016-09-27 19:39:50 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 10 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 19:34:26 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 19:32:50 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6 / 2015
  kategoria: 2015
  Modyfikacja stopki publikacji

  2016-09-27 19:32:24 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 19:30:54 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 7 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 19:29:28 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 14:13:53 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5b / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 14:12:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5a / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 14:11:43 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 14:10:50 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 4 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-27 14:09:48 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2015
  kategoria: 2015
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 10:00:00 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  1   |  2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra