Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-01-03 19:30:25 publikacja: ORGANA W SP 3
  kategoria: Organa w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-01-03 19:27:12 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-01-03 19:26:40 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-01-03 19:26:02 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-01-03 19:25:30 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-01-03 19:25:03 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-11-11 19:50:36 publikacja: Statut SP 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja stopki publikacji

  2012-10-10 22:44:26 publikacja: Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-10 22:41:28 publikacja: Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-10 22:38:50 publikacja: REGULAMIN RADY RODZICÓW
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-10 22:37:00 publikacja: Regulamin najmu pomieszczeń w szkole.
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja stopki publikacji

  2012-10-10 22:35:29 publikacja: Regulamin najmu pomieszczeń w szkole.
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-10 22:15:11 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2012-10-10 22:13:11 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-10 22:04:40 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 7 / 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2012-10-10 12:12:35 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6 / 2012
  kategoria: 2012
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-10 12:11:21 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6 / 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2012-10-08 22:13:34 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2012-10-08 22:11:48 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-08 22:07:01 publikacja: Plan nadzoru pedagogicznego
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |  11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra