Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2012-10-08 22:04:32 publikacja: Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-08 21:58:05 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2012-10-08 21:54:19 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-08 21:46:36 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-08 13:09:14 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-10-08 13:04:15 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2012-07-06 23:00:07 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 10 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2012-07-06 22:57:09 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2012-07-06 22:54:19 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5 / 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2012-07-06 22:51:21 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 4 / 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2012-07-06 22:44:48 publikacja: ZRZADZENIE NR 3 / 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2012-07-06 22:40:54 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2012
  kategoria: 2012
  Modyfikacja stopki publikacji

  2012-07-06 22:37:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2012-07-05 08:21:32 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1/ 2012
  kategoria: 2012
  Modyfikacja stopki publikacji

  2012-07-05 08:18:23 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1/ 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2012-07-05 07:57:26 kategoria:2012 Modyfikacja kategorii

  2012-07-05 07:57:06 kategoria:2012 Dodanie kategorii

  2012-01-02 23:44:47 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-12-28 19:38:34 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-12-28 19:34:57 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |  12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra