Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2011-12-28 15:48:03 publikacja: Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2011-12-05 13:59:25 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-12-04 23:22:47 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-04 23:22:47 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 7 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-04 23:22:47 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6/2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-04 23:22:47 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-02 13:10:16 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 4 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-02 13:08:25 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-02 13:04:58 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-02 13:03:10 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1 / 2011
  kategoria: 2011
  Dodanie publikacji

  2011-12-02 12:59:24 kategoria:2011 Dodanie kategorii

  2011-11-23 09:36:40 publikacja: ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:36:40 publikacja: Zarządzenie nr 12 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:25:46 publikacja: Zarządzenie nr 11 /2010
  kategoria: 2010
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-23 09:24:24 publikacja: Zarządzenie nr 11 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:24:24 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 10 / 2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:15:35 publikacja: Zarządzenie Nr 9 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:15:35 publikacja: Zarządzenie Nr 8 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:15:35 publikacja: Zarządzenie Nr 7 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:12:36 publikacja: Zarządzenie Nr 6 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |  13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra