Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2011-11-23 09:12:36 publikacja: Zarządzenie Nr 5 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:12:36 publikacja: Zarządzenie Nr 4 /2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:12:36 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:12:36 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 09:02:52 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1 / 2010
  kategoria: 2010
  Dodanie publikacji

  2011-11-23 08:58:13 kategoria:2010 Dodanie kategorii

  2011-11-21 08:16:39 publikacja: Zarządzenia
  kategoria: Zarządzenia
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-21 08:14:18 publikacja: Zarządzenia
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 22 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 21 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 20 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 19 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 18 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 17 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 16 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 15 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:33:11 publikacja: Zarządzenie nr 14 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:17:08 publikacja: Zarządzenie nr 13 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:17:08 publikacja: Zarządzenie nr 12 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-20 22:17:08 publikacja: Zarządzenie nr 11 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |  14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra