Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2011-11-20 21:39:58 publikacja: Zarządzenie nr 5 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-20 21:39:29 publikacja: Zarządzenie nr 4 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-20 21:38:58 publikacja: Zarządzenie nr 3 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja stopki publikacji

  2011-11-20 21:38:22 publikacja: Zarządzenie nr 2 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-20 21:37:02 publikacja: Zarządzenie nr 1/2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-20 21:31:33 kategoria:2008 Dodanie kategorii

  2011-11-18 12:55:31 kategoria: Usunięcie kategorii

  2011-11-18 12:53:46 kategoria:2008 Dodanie kategorii

  2011-11-17 22:32:06 publikacja: Zarządzenie nr 6 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-17 22:32:06 publikacja: Zarządzenie nr 5 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-17 22:32:06 publikacja: Zarządzenie nr 4 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-17 22:32:06 publikacja: Zarządzenie nr 3 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-17 22:32:06 publikacja: Zarządzenie nr 2 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-17 22:32:06 publikacja: Zarządzenie nr 1 /2009
  kategoria: 2009
  Dodanie publikacji

  2011-11-17 22:31:27 publikacja: Zarządzenie nr 7 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 22:30:33 publikacja: Zarządzenie nr 8 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 22:29:53 publikacja: Zarządzenie nr 10 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 22:29:24 publikacja: Zarządzenie nr 11 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 21:31:12 publikacja: Zarządzenie nr 11 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 21:30:29 publikacja: Zarządzenie nr 7 /2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |  16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra