Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2011-11-17 20:51:09 publikacja: Zarządzenie nr 1/2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 20:49:59 publikacja: Zarządzenie nr 1/2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 20:48:25 publikacja: Zarządzenie nr 1/2008
  kategoria: 2008
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-11-17 20:45:28 publikacja: Zarządzenie nr 1/2008
  kategoria: 2008
  Dodanie publikacji

  2011-02-06 23:22:32 publikacja: Zarządzenie Nr 11/2010
  kategoria: Zarządzenia
  Modyfikacja stopki publikacji

  2011-02-06 23:21:22 publikacja: Zarządzenie Nr 11/2010
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2011-02-06 23:21:15 publikacja: Zarządzenie Nr 4/2010
  kategoria: Zarządzenia
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-06 23:17:06 publikacja: Zarządzenie Nr 4/2010
  kategoria: Zarządzenia
  Dodanie publikacji

  2011-02-06 23:11:29 kategoria:Zarządzenia Dodanie kategorii

  2011-02-03 18:44:55 publikacja: Regulamin organizacyjny SP 3
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-03 18:44:11 publikacja: Regulamin przeprowadzania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 3
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Usunięcie publikacji

  2011-02-02 21:43:03 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-02 21:39:33 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-02 21:35:13 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-02 21:31:40 publikacja: Plan nadzoru pedagogicznego
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-02 21:27:53 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-02 21:24:25 publikacja: KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-02 21:20:23 publikacja: KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-02-01 11:33:02 publikacja: Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 3
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Usunięcie publikacji

  2011-02-01 11:33:02 publikacja: Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 3
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Usunięcie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |  18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra