Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2011-01-21 20:40:20 publikacja: Regulamin organizacyjny SP 3
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2011-01-21 20:37:20 publikacja: Statut SP 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-21 20:36:37 publikacja: Statut SP 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-21 20:35:43 publikacja: Statut SP 3
  kategoria: Statut
  Dodanie publikacji

  2011-01-21 20:31:36 kategoria:Statut Modyfikacja kategorii

  2011-01-20 22:42:15 publikacja: Regulamin przeprowadzania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 3
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 22:42:07 publikacja: Regulamin przeprowadzania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 3
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 22:41:57 publikacja: Regulamin przeprowadzania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 3
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 22:28:51 publikacja: STATUT SZKOŁY NR 3
  kategoria: Statut
  Usunięcie publikacji

  2011-01-20 22:27:40 publikacja: STATUT SZKOŁY NR 3
  kategoria: Statut
  Dodanie publikacji

  2011-01-20 22:24:31 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 21:37:32 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Usunięcie publikacji

  2011-01-20 21:34:18 publikacja: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  kategoria: Statut
  Usunięcie publikacji

  2011-01-20 21:33:09 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 14:06:32 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 13:53:28 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 13:53:11 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 13:04:55 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 12:52:51 publikacja: Plan nadzoru pedagogicznego
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 12:38:11 publikacja: PROCEDURA POSTĘPOWANIA STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOSCI NAUCZYCIELA
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |  19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra