Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2011-01-20 12:37:35 publikacja: PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 12:12:15 publikacja: PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 12:11:30 publikacja: PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 12:09:50 publikacja: PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 12:08:47 publikacja: PROCEDURY POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-20 12:07:49 publikacja: PROCEDURY POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-19 22:20:32 kategoria: Usunięcie kategorii

  2011-01-19 22:05:34 publikacja: REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Usunięcie publikacji

  2011-01-19 20:50:53 publikacja: KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2011-01-19 20:44:10 publikacja: KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2011-01-19 20:05:24 publikacja: SCHEMAT ORGANIZACYJNY W SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-19 19:51:18 publikacja: ORGANA W SP 3
  kategoria: Organa w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-19 19:44:05 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2011-01-19 19:40:45 publikacja: KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Usunięcie publikacji

  2011-01-19 19:40:23 publikacja: PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA KTÓRY SAMOWOLNIE OPUSZCZA SZKOŁĘ
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Usunięcie publikacji

  2011-01-19 12:12:43 publikacja: REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-09-07 21:36:44 publikacja: Aneks nr 5
  kategoria: Statut
  Usunięcie publikacji

  2010-09-07 21:36:44 publikacja: Aneks nr 4
  kategoria: Statut
  Usunięcie publikacji

  2010-09-07 21:36:44 publikacja: Aneks nr 3
  kategoria: Statut
  Usunięcie publikacji

  2010-04-18 15:17:54 publikacja: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |  20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra