Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2016-09-26 09:58:30 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9 / 2016
  kategoria: 2016
  Usunięcie publikacji

  2016-09-26 09:57:44 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:56:31 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 7 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:55:18 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:53:28 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:52:03 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 4/ 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:50:39 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:49:25 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:47:38 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1a / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-26 09:46:08 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1 / 2016/2017
  kategoria: Dane administracyjne
  Modyfikacja treści publikacji

  2016-09-26 09:44:35 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1 / 2016/2017
  kategoria: Dane administracyjne
  Dodanie publikacji

  2016-09-25 18:21:32 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9 / 2016
  kategoria: 2016
  Dodanie publikacji

  2016-09-25 18:16:50 kategoria:2016 Modyfikacja kategorii

  2016-09-25 18:16:17 kategoria:2016 Dodanie kategorii

  2016-09-25 18:07:09 kategoria:2015 Dodanie kategorii

  2016-09-20 14:02:31 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2016-09-20 14:02:16 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2016-09-20 13:59:31 publikacja: Organa i komórki organizacyjne jednostki, terminy przyjmowania stron
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2016-05-30 21:53:44 publikacja: Oferta pracy
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2016-05-26 20:32:36 publikacja: Oferta pracy
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |  3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra