Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2010-04-18 15:16:31 publikacja: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 15:15:36 publikacja: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 15:12:32 publikacja: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 15:06:57 publikacja: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 14:55:53 publikacja: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
  kategoria: Statut
  Dodanie publikacji

  2010-04-18 14:43:53 publikacja: KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-18 14:37:31 publikacja: wykaz kontroli
  kategoria: Kontrole
  Dodanie publikacji

  2010-04-18 14:32:50 publikacja: Regulamin przeprowadzania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 3
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2010-04-18 14:27:39 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 14:24:00 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2010-04-18 14:16:24 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 14:13:24 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 14:05:43 publikacja: Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 3
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2010-04-18 13:55:18 publikacja: Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 3
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2010-04-18 13:51:43 publikacja: Plan nadzoru pedagogicznego
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 13:51:14 publikacja: Plan nadzoru pedagogicznego
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 13:35:07 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-18 13:34:59 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-14 22:55:36 publikacja: PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA KTÓRY SAMOWOLNIE OPUSZCZA SZKOŁĘ
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:53:33 publikacja: PROCEDURY POWIADAMIANIA O ZAKŁÓCENIU TOKU
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |  21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra