Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2010-04-14 22:52:06 publikacja: PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:50:20 publikacja: PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:48:36 publikacja: PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:46:15 publikacja: PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:35:54 publikacja: PROCEDURA POSTĘPOWANIA STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOSCI NAUCZYCIELA
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:32:30 publikacja: PROCEDURA ORGANIZOWANIA IMPREZ I KONKURSÓW
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:29:09 publikacja: PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:24:54 publikacja: PROCEDURA NARUSZENIE GODNOŚCI UCZNIA
  kategoria: Tryb działania jednostki organizacyjnej
  Usunięcie publikacji

  2010-04-14 22:17:07 publikacja: PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:15:53 publikacja: PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:10:30 publikacja: PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:06:55 publikacja: PROCEDURA NARUSZENIE GODNOŚCI UCZNIA
  kategoria: Tryb działania jednostki organizacyjnej
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-14 22:06:46 publikacja: PROCEDURA NARUSZENIE GODNOŚCI UCZNIA
  kategoria: Tryb działania jednostki organizacyjnej
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-14 22:06:38 publikacja: PROCEDURA NARUSZENIE GODNOŚCI UCZNIA
  kategoria: Tryb działania jednostki organizacyjnej
  Modyfikacja treści publikacji

  2010-04-14 22:03:02 publikacja: PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BOLESŁAWCU
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 22:00:05 publikacja: PROCEDURA NARUSZENIE GODNOŚCI UCZNIA
  kategoria: Tryb działania jednostki organizacyjnej
  Dodanie publikacji

  2010-04-14 21:44:51 kategoria:12 Dodanie kategorii

  2009-03-31 21:59:40 publikacja: KONTROLE
  kategoria: Kontrole
  Dodanie publikacji

  2009-03-19 09:57:17 publikacja: Plan nadzoru pedagogicznego
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2009-03-19 09:00:40 publikacja: SCHEMAT ORGANIZACYJNY W SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |  22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra