Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2009-03-19 08:26:14 publikacja: SCHEMAT ORGANIZACYJNY W SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Usunięcie publikacji

  2009-03-19 08:24:55 publikacja: SCHEMAT ORGANIZACYJNY W SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2009-03-17 11:46:19 publikacja: zamówienia publiczne
  kategoria: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
  Dodanie publikacji

  2009-03-17 11:19:32 publikacja: Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  kategoria: Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  Dodanie publikacji

  2009-03-17 11:15:21 publikacja: Ogłoszenia
  kategoria: OGŁOSZENIA
  Dodanie publikacji

  2009-03-16 13:11:53 publikacja: Kompetencje dyrektora i wicedyrektora szkoły
  kategoria: Przedmiot działalności i kompetencje
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 14:13:24 publikacja: REGULAMIN RADY RODZICÓW
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 14:08:14 publikacja: Regulamin Rady Rodziców
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Usunięcie publikacji

  2009-03-12 14:04:57 publikacja: REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 10:30:29 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 10:27:27 publikacja: ORGANA W SP 3
  kategoria: Organa w SP 3
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 10:19:15 publikacja: Wykaz pracowników w SP3
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Usunięcie publikacji

  2009-03-12 10:15:50 publikacja: ARCHIWA
  kategoria: Archiwa
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 10:11:52 publikacja: EWIDENCJE
  kategoria: Ewidencje
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 10:03:49 publikacja: REJESTRY
  kategoria: Rejestry
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 09:55:59 publikacja: REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  kategoria: Rejestry i ewidencje w SP 3
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 09:50:00 publikacja: REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  kategoria: DANE ADMINISTRACYJNE
  Usunięcie publikacji

  2009-03-12 09:49:12 publikacja: REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  kategoria: DANE ADMINISTRACYJNE
  Dodanie publikacji

  2009-03-12 09:30:00 publikacja: REJESTRY I EWIDENCJE
  kategoria: DANE ADMINISTRACYJNE
  Usunięcie publikacji

  2009-03-12 09:28:50 publikacja: REJESTRY I EWIDENCJE
  kategoria: DANE ADMINISTRACYJNE
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |  23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra