Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2009-03-09 14:10:16 publikacja: Wykaz pracowników w SP3
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2009-03-09 14:07:01 publikacja: Organa i komórki organizacyjne jednostki, terminy przyjmowania stron
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Dodanie publikacji

  2009-03-09 13:07:20 publikacja: Wykaz pracowników w SP3
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Dodanie publikacji

  2009-03-03 10:03:51 kategoria:Schemat organizacyjny Modyfikacja kategorii

  2009-02-23 12:58:54 kategoria:Schemat organizacyjny Modyfikacja kategorii

  2008-09-18 10:44:42 publikacja: Majątek SP 3
  kategoria: Majątek SP 3
  Dodanie publikacji

  2008-09-18 10:06:58 kategoria:Schemat organizacyjny Modyfikacja kategorii

  2008-09-18 10:04:16 publikacja: Schemat organizacyjny w SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Usunięcie publikacji

  2008-09-18 09:55:44 publikacja: Schemat organizacyjny w SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Modyfikacja stopki publikacji

  2008-09-18 09:55:15 publikacja: Schemat organizacyjny w SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Modyfikacja stopki publikacji

  2008-09-17 13:10:00 publikacja: Schemat organizacyjny w SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-17 13:06:55 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-17 13:05:36 publikacja: Aneks nr 5
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-17 13:03:51 publikacja: Aneks nr 5
  kategoria: Statut
  Dodanie publikacji

  2008-09-17 10:17:12 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-17 10:15:35 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Usunięcie załącznika

  2008-09-17 10:01:36 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-17 09:58:31 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-17 09:56:12 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Usunięcie załącznika

  2008-09-17 09:51:06 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |  24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra