Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2008-09-16 11:20:35 publikacja: Schemat organizacyjny w SP 3
  kategoria: Schemat organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2008-09-16 11:09:31 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-16 11:05:39 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-16 11:05:20 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-16 11:01:14 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2008-09-15 15:04:53 publikacja: Regulamin najmu pomieszczeń w szkole.
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2008-09-15 15:02:51 publikacja: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2008-09-15 14:40:18 publikacja: Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  kategoria: Tryb działania jednostki organizacyjnej
  Dodanie publikacji

  2008-09-15 14:34:09 publikacja: Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  kategoria: Regulamin organizacyjny
  Dodanie publikacji

  2008-09-15 14:22:31 publikacja: Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2008-09-15 14:18:19 publikacja: Procedura hospitacji zajęć
  kategoria: Procedury obowiązujące w SP 3
  Dodanie publikacji

  2008-01-22 12:11:00 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2008-01-22 12:06:47 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2008-01-22 11:56:28 publikacja: Regulamin Rady Rodziców
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2008-01-22 11:54:10 publikacja: REGULAMIN RADY RODZICÓW
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Usunięcie publikacji

  2008-01-22 11:52:10 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2008-01-21 10:31:26 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Statut
  Dodanie publikacji

  2008-01-21 10:26:20 publikacja: Aneks nr 4
  kategoria: Statut
  Dodanie publikacji

  2008-01-21 10:23:46 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  Usunięcie publikacji

  2008-01-21 10:22:45 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |  25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra