Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2008-01-21 10:20:17 publikacja: Aneks nr 3
  kategoria: Statut
  Dodanie publikacji

  2008-01-21 10:13:05 kategoria: Usunięcie kategorii

  2008-01-21 10:10:38 publikacja: Statut Szkoły Podstawowej nr 3
  kategoria: Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
  Dodanie publikacji

  2008-01-18 12:08:59 publikacja: REGULAMIN RADY RODZICÓW
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Dodanie publikacji

  2008-01-18 11:50:24 kategoria:Umowa Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:50:02 kategoria:Przedmiar robót Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:49:28 kategoria:Specyfikacja techniczna Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:48:59 kategoria:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:47:39 kategoria:Ogłoszenia Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:45:16 kategoria:Kontrole Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:44:29 kategoria:Archiwa Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:44:02 kategoria:Ewidencje Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:43:31 kategoria:Rejestry Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:42:42 kategoria:Rejestry i ewidencje w SP 3 Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:41:43 kategoria:Majątek SP 3 Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:40:31 kategoria:Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:39:21 kategoria:Organa w SP 3 Modyfikacja kategorii

  2008-01-18 11:38:02 kategoria:Organa w SP 3 Dodanie kategorii

  2008-01-18 11:36:40 kategoria:Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje Dodanie kategorii

  2007-11-29 12:08:40 kategoria:ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3 Dodanie kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |  26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra