Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2007-11-29 12:05:40 kategoria:Nagrody, odznaczenia, certyfikaty Dodanie kategorii

  2007-11-29 12:04:06 kategoria:Schemat organizacyjny Dodanie kategorii

  2007-11-29 12:03:21 kategoria:Procedury obowiązujące w SP 3 Dodanie kategorii

  2007-11-29 12:02:43 kategoria:Tryb działania jednostki organizacyjnej Dodanie kategorii

  2007-11-29 12:01:30 kategoria:Przedmiot działalności i kompetencje Modyfikacja kategorii

  2007-11-29 12:00:52 kategoria:Przedmiot działalności i kompetencje Dodanie kategorii

  2007-11-29 12:00:04 kategoria:Regulamin organizacyjny Dodanie kategorii

  2007-11-29 11:59:18 kategoria:Dokumenty szkolne Dodanie kategorii

  2007-11-20 14:10:45 kategoria:Statut Dodanie kategorii

  2007-11-20 14:10:15 kategoria:Podstawa prawna funkcjonowania jednostki Dodanie kategorii

  2007-11-20 14:09:18 kategoria:Oferty pracy Dodanie kategorii

  2007-11-20 14:06:21 kategoria:Informacje Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 14:05:15 kategoria:Informacje Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 13:59:35 kategoria:DANE ADMINISTRACYJNE Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 13:56:20 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Modyfikacja treści publikacji

  2007-11-20 13:52:35 kategoria:ADRES Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 13:50:43 kategoria:OGŁOSZENIA Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 13:43:02 kategoria:DANE ADMINISTRACYJNE Dodanie kategorii

  2007-11-20 13:41:56 kategoria:Informacje Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 13:41:36 kategoria:Informacje Modyfikacja kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |  27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra