Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2007-11-20 13:40:51 kategoria:Informacje Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 13:40:01 kategoria:Informacje Dodanie kategorii

  2007-11-20 13:38:56 kategoria: Usunięcie kategorii

  2007-11-20 13:35:19 kategoria:OGŁOSZENIA Dodanie kategorii

  2007-11-20 13:34:33 kategoria:OGŁOSZENIA Dodanie kategorii

  2007-11-20 13:31:58 kategoria:Oferty pracy Modyfikacja kategorii

  2007-11-20 13:29:43 kategoria:Oferty pracy Dodanie kategorii

  2007-11-20 11:16:01 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Modyfikacja treści publikacji

  2007-11-20 09:37:08 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Modyfikacja treści publikacji

  2007-11-19 11:47:35 kategoria:Dane administracyjne Dodanie kategorii

  2007-11-19 11:46:16 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Dodanie publikacji

  2007-11-19 11:41:12 kategoria:Podstawa prawna funkcjonowania jednostki Modyfikacja kategorii

  2007-11-19 11:40:58 kategoria:Podstawa prawna funkcjonowania jednostki Dodanie kategorii

  2007-11-19 11:39:50 kategoria:Podstawa prawna funkcjonowania jednostki Dodanie kategorii

  2007-11-19 11:28:12 kategoria:ADRES Dodanie kategorii

  2007-11-19 11:11:17 kategoria: Usunięcie kategorii

  2007-11-19 11:10:54 kategoria:Adres Dodanie kategorii

  2007-11-19 11:10:44 kategoria: Usunięcie kategorii

  2007-11-19 11:10:13 kategoria:Dane administracyjne Modyfikacja kategorii

  2007-11-19 11:09:52 kategoria:Dane administracyjne Modyfikacja kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |  28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra