Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2007-11-19 11:09:21 kategoria:Dane administracyjne Modyfikacja kategorii

  2007-11-19 11:08:34 kategoria:Dane administracyjne Modyfikacja kategorii

  2007-11-19 11:08:15 kategoria:Dane administracyjne Modyfikacja kategorii

  2007-11-19 11:08:09 kategoria:Dane administracyjne Dodanie kategorii

  2007-11-19 11:07:11 kategoria: Usunięcie kategorii

  2007-11-19 11:06:48 kategoria:Adres Dodanie kategorii

  2007-11-19 11:06:18 kategoria:Dane administracyjne Dodanie kategorii

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |  29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra