Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2016-05-26 20:31:03 publikacja: Oferta pracy
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja stopki publikacji

  2016-05-26 20:29:57 publikacja: Oferta pracy
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2016-05-11 21:14:37 publikacja: Oferta pracy
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2015-11-06 10:22:18 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2015-11-06 10:09:56 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2015-11-05 13:55:13 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2015-11-05 13:54:35 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2015-11-05 13:53:31 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja stopki publikacji

  2015-10-22 21:29:30 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2015-10-22 21:28:16 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2015-10-22 21:27:47 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2015-10-22 21:27:27 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2015-10-22 21:21:37 publikacja: ORGANA W SP 3
  kategoria: Organa w SP 3
  Modyfikacja treści publikacji

  2015-10-22 21:18:27 publikacja: Organa i komórki organizacyjne jednostki, terminy przyjmowania stron
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2015-10-22 21:16:34 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds kadr
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2015-10-22 21:16:34 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2015-10-22 21:16:34 publikacja: Oferta pracy na stanowisko główny księgowy
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2014-12-18 13:11:08 publikacja: OGŁOSZENIA
  kategoria: Informacje
  Dodanie publikacji

  2014-12-02 18:35:33 publikacja: Ogłoszenia
  kategoria: Informacje
  Dodanie publikacji

  2014-10-27 12:41:33 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2014
  kategoria: 2014
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |  4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra