Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-11-15 22:26:27 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-11-15 22:20:28 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2013-11-15 22:15:12 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds kadr
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2013-10-24 11:58:35 publikacja: Plan nadzoru pedagogicznego
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-23 22:55:33 publikacja: Szkolny Zestaw Podręczników
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-23 22:50:31 publikacja: Szkolny Program Wychowawczy
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-23 22:49:46 publikacja: Szkolny Program Profilaktyki
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-23 22:48:56 publikacja: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-23 22:47:36 publikacja: Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu
  kategoria: Dokumenty szkolne
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-23 22:30:33 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-23 22:29:42 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-23 22:28:59 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-23 22:28:31 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-23 22:28:13 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-23 22:24:39 publikacja: Organa i komórki organizacyjne jednostki, terminy przyjmowania stron
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-22 10:11:20 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-22 10:10:26 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-22 10:09:58 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-22 10:09:36 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-10-21 10:54:52 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 10/ 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |  7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra