Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-10-21 10:53:33 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9/ 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:52:17 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8/ 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:51:22 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 10/ 2012
  kategoria: 2012
  Usunięcie publikacji

  2013-10-21 10:51:22 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9/ 2012
  kategoria: 2012
  Usunięcie publikacji

  2013-10-21 10:50:37 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8/ 2012
  kategoria: 2012
  Usunięcie publikacji

  2013-10-21 10:49:23 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 10/ 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:47:52 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9/ 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:45:19 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9/ 2013
  kategoria: 2013
  Usunięcie publikacji

  2013-10-21 10:44:21 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8/ 2012
  kategoria: 2012
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-10-21 10:17:13 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 9/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:15:45 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 8/ 2012
  kategoria: 2012
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:12:30 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 7/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:10:19 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 6/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:07:51 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 5/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:05:53 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 4/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 10:01:37 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 3/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 09:51:15 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 08:44:39 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1/ 2013
  kategoria: 2013
  Dodanie publikacji

  2013-10-21 08:40:36 kategoria:2013 Dodanie kategorii

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 7
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |  8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra