Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGŁOSZENIA   \  OFERTY PRACY

    Ogłoszenie naboru

  Ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2018-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KWESTIONARIUSZ

  Kwestionariusz personalny kandydata

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2013-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra