Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 •       -- Rejestry
        -- Ewidencje
        -- Archiwa
        -- Kontrole
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  REJESTRY I EWIDENCJE W SP 3   \  KONTROLE

    wykaz kontroli

  L.p.

   

  Zakres kontroli

  ( przedmiot i okres za jaki została przeprowadzona )

   

  Instytucja kontrolująca

   

  Data

  przeprowadzenia

   

  1.

   

  Ocena stanu sanitarnego szkoły

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  59-700 Bolesławiec, ul. Górników 8

   

  06.01.2008 r.

   

  2.

   

  Ocena dostosowania mebli do wzrostu uczniów

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  59-700 Bolesławiec, ul. Górników 8

   

  02.10.2008 r.

   

  3.

  Kontrola obiektu budowlanego w trakcie użytkowania

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu

   

   

  24.02.2009 r.

   

  4.

  Czynności kontrolno-rozpoznawcze
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej

   

  Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej

  W Bolesławcu

   

  24.04.2009 r.

   

  5.

  Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2009/2010

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  59-700 Bolesławiec, ul. Górników 8

   

  11.08.2009 r.

   

  6.

  Ocena stanu sanitarnego szkoły

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  59-700 Bolesławiec, ul. Górników 8

   

  15.12.2009 r.

   

  7.

   

  Kontrola prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej realizacji przez dzieci sześcioletnie ( mieszkające w obwodzie szkoły ) obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

   

  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

   

  18.03.2010 r.

    udostępnił A.P dnia 2010-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KONTROLE

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego -kontrola obiektu dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 - 24.02.2009 r. - bez uwag.

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola nt: Ocena dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów - 02.10.2008 r. -brak nieprawidłowości.

    udostępnił E. Zielonka dnia 2009-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra