Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2014-10-27 09:11:49 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 2 / 2014
  kategoria: 2014
  Dodanie publikacji

  2014-10-27 09:06:55 publikacja: ZARZĄDZENIE NR 1 / 2014
  kategoria: 2014
  Dodanie publikacji

  2014-10-27 08:45:50 kategoria:2014 Dodanie kategorii

  2014-09-03 13:35:43 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2014-09-03 13:34:39 publikacja: Organa i komórki organizacyjne jednostki, terminy przyjmowania stron
  kategoria: Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2014-09-03 13:19:44 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja stopki publikacji

  2014-09-03 13:19:18 publikacja: WYKAZ PRACOWNIKÓW I PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE
  kategoria: Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Modyfikacja treści publikacji

  2014-01-31 08:44:36 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2014-01-13 10:24:46 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja stopki publikacji

  2014-01-13 10:24:14 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2014-01-08 18:16:21 publikacja: Oferta pracy na stanowisko główny księgowy
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-20 20:02:40 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds kadr
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-20 20:02:05 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-20 20:00:28 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-20 19:59:16 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-20 19:49:15 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds kadr
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-20 19:47:12 publikacja: Oferta pracy na stanowisko specjalista ds płac
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-11-26 22:38:40 publikacja: KWESTIONARIUSZ
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2013-11-20 22:15:02 publikacja: Oferta pracy na stanowisko główny księgowy
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-11-20 22:12:37 publikacja: Oferta pracy na stanowisko główny księgowy
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |  6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra