Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 1
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 2
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 3
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 4
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 5
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 6
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 7
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 7a
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-05-14 12:07:45 publikacja: Załącznik nr 8
  kategoria: Oferty pracy
  Usunięcie publikacji

  2013-04-19 23:05:17 publikacja: Załącznik nr 8
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 23:03:36 publikacja: Załącznik nr 8
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 22:51:33 publikacja: Procedura naboru
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2013-04-19 22:46:25 publikacja: Załącznik nr 1
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 22:45:20 publikacja: Załącznik nr 1
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2013-04-19 22:43:33 publikacja: Załącznik nr 2
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 22:42:37 publikacja: Załącznik nr 2
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  2013-04-19 22:41:00 publikacja: Załącznik nr 3
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 22:40:00 publikacja: Załącznik nr 3
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 22:34:35 publikacja: Załącznik nr 3
  kategoria: Oferty pracy
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-04-19 22:33:05 publikacja: Załącznik nr 3
  kategoria: Oferty pracy
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |  9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra