Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2007-11-20 13:56:20 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Modyfikacja treści publikacji

  2007-11-20 11:16:01 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Modyfikacja treści publikacji

  2007-11-20 09:37:08 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Modyfikacja treści publikacji

  2007-11-19 11:46:16 publikacja: ADRES
  kategoria: ADRES
  Dodanie publikacji

  1
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra