Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 •       -- Statut
        -- Dokumenty szkolne
        -- Przedmiot działalności i kompetencje
        -- Regulamin organizacyjny
        -- Tryb działania jednostki organizacyjnej
        -- Procedury obowiązujące w SP 3
        -- Schemat organizacyjny
        -- Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
        -- Zarządzenia
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

    Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

  STATUS PRAWNY – Zarząd Miasta Bolesławiec działając na mocy Uchwały Nr VIII/54/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych oraz Uchwały Nr VIII/55/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów stanowiących akt przekształcenia stwierdza, że staje się z dniem 1 września 1999 roku Szkołą Podstawową nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Ceramicznej 5
  o strukturze organizacyjnej klas I – VI.

  FORMA PRAWNA - jednostka budżetowa gminy miejskiej.

  1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska w Bolesławcu. 
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest właściwy kurator oświaty.

    udostępnił E. Zielonka dnia 2009-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Statut
  2. Dokumenty szkolne
  3. Przedmiot działalności i kompetencje
  4. Regulamin organizacyjny
  5. Tryb działania jednostki organizacyjnej
  6. Procedury obowiązujące w SP 3
  7. Schemat organizacyjny
  8. Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
  9. Zarządzenia
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra