Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 •       -- Statut
        -- Dokumenty szkolne
        -- Przedmiot działalności i kompetencje
        -- Regulamin organizacyjny
        -- Tryb działania jednostki organizacyjnej
        -- Procedury obowiązujące w SP 3
        -- Schemat organizacyjny
        -- Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
        -- Zarządzenia
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI   \  DOKUMENTY SZKOLNE

    Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

  Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2013-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

  Kodeks etyki pracownika samorządowego

    udostępnił Elżbieta Zielonka dnia 2011-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA

  Kodeks etyczny nauczyciela SP nr 3

    udostępnił Elżbieta Zielonka dnia 2011-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

  Szkolny zestaw programów nauczania

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2013-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan nadzoru pedagogicznego
    udostępnił E. Zielonka dnia 2013-10-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Szkolny Zestaw Podręczników

   Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 3

   

    udostępnił E. Zielonka dnia 2013-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Szkolny Program Profilaktyki

  Szkolny Program Profilaktyki  Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2013-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Szkolny Program Wychowawczy

  Szkolny Program Wychowawczy

   

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2013-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra