Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 •       -- Organa w SP 3
        -- Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  ORGANA I OSOBY SPRAWUJąCE W JEDNOSTCE FUNKCJE

    Organa i komórki organizacyjne jednostki, terminy przyjmowania stron

  Dyrektor szkoły
  mgr Dorota Basiak
  p.o.podczas nieobecności dyrektora - mgr Anetta Kramarska
  środa  13.00-15.00
  gabinet dyrektora
  tel. 75-734-8472

  Sekretariat
  Ewa Pieczara
  codziennie 7.30-15.30
  sekretariat
  tel./fax. 75-734-8472

    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2016-09-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Organa w SP 3
  2. Wykaz pracowników oraz pełnione przez nich funkcje
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra