Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 •       -- Rejestry
        -- Ewidencje
        -- Archiwa
        -- Kontrole
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  REJESTRY I EWIDENCJE W SP 3

    REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
  Wszystkie rejestry, ewidencje i archiwa dostępne są na pisemną prośbę złożona do dyrektora szkoły.
    udostępnił E. Zielonka dnia 2009-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rejestry
  2. Ewidencje
  3. Archiwa
  4. Kontrole
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra