Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu serwis informacyjny
ADRES
OGŁOSZENIA
 • Informacje
 • Oferty pracy
 • DANE ADMINISTRACYJNE
 • Podstawa prawna funkcjonowania jednostki
 •       -- Statut
        -- Dokumenty szkolne
        -- Przedmiot działalności i kompetencje
        -- Regulamin organizacyjny
        -- Tryb działania jednostki organizacyjnej
        -- Procedury obowiązujące w SP 3
        -- Schemat organizacyjny
        -- Nagrody, odznaczenia, certyfikaty
        -- Zarządzenia
           --- 2008
           --- 2009
           --- 2010
           --- 2011
           --- 2012
           --- 2013
           --- 2014
           --- 2015
           --- 2016
           --- 2016/2017
 • Organa i osoby sprawujące w jednostce funkcje
 • Majątek SP 3
 • Rejestry i ewidencje w SP 3
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SP 3
 • Ogłoszenia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Specyfikacja techniczna
 • Przedmiar robót
 • Umowa
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DANE ADMINISTRACYJNE   \  PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI   \  ZARZąDZENIA

    Zarządzenia
  Zarządzenia dostępne na pisemną prośbę złożoną do dyrektora szkoły.
    udostępnił Dyrektor szkoły dnia 2011-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. 2008
  2. 2009
  3. 2010
  4. 2011
  5. 2012
  6. 2013
  7. 2014
  8. 2015
  9. 2016
  10. 2016/2017
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra